کانون ترافيک ايمن (تشکل غيردولتی)

هرکس موجب نجات جان یک انسان شود گویی به همه جامعه انسانی حیات بخشیده است (سوره مائده آیه32)

حمله قلبی وقتی تنها هستیم
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢۱  

امروز همایش آلودگی هوابا همت موسسه همشهری وعلاقمندان برگزار شد.

از انجا که آلودگی هوا میتواند باعث حملی قلبی شود وشماتنهاباشید راه حل ارایه شده توسط بیمارستان قلب شهیدرجایی میتواندتارسیدن کمک شمارا ازمرگ نجات دهد.

 

درزمانی که قلبتان ضربان نامناسب داردوشروع به احساس ضعیف شدن وازحال رفتن میکنید فقط10ثانیه زمان دارید تاازهوش بروید.

وحشت نکنید،مکرراشروع به سرفه بسیارشدیدکنید.

قبل ازهرسرفه نفس عمیق بکشید،سرفه بایدعمیق وطولانی باشد،بطوریکه خلط ازعمق ششها بیرون آید.

تنفس وسرفه باید بدون وقفه هردوثانیه تکرارشوند تازمانی که کمک برسد،یااحساس کنید که قلب دوباره ضربان عادی خودراباز یافته است.

نفس عمیق باعث رسیدن اکسیژن به ششهامیشود وسرفه باعث حرکت وفشار(ماساژ)قلب وادامه کار گردش خون میشود.

همچنین فشارانقباضی برروی قلب به باز یافتن ضربان طبیعی آن کمک میکند.

بدین ترتیب،قربانی حمله قلبی میتواند به بیمارستان برسد.

تاآنجا که میتوانیداین مطالب را به اطلاع دیگران برسانید،

این اطلاعات ممکن است زندگی آنهارا نجات دهد!!.

هرگز تصور نکنیدکه چون سن کسی کمتراز25یا30سال است مستعد حمله قلبی نیست.

امروزه با توجه به تغییر نحوه زندگی،حمله قلبی را میتوان در تمامی گروه های سنی یافت.

لطفا یاری رسانی کنیدواین مقاله را به هرتعداداز دوستانتان که میتوانید برسانید.

آی.سی.یو.بیمارستان قلب شهید رجایی

تمام مطلب بدون کم وکاست ازدرمانگاه فرح بخش برداشت ومنعکس گردید.


کلمات کلیدی:
چراغ راهنمایی و ثانیه شمار
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱۸  

بازهم روز از نو روزی ازنو!

هرچقدر از این عزیزان در سازمان کنترل ترافیک خواهش کردیم این سیستم هوشمند!!!!چراغهای راهنمایی را غیر هوشمند کنند >صدای ما به جایی نرسید.

آخه این چه نوع هوشمندی است که یک مرتبه ازعدد20 به صفر سقوط کرده وخطر تصادف را افزایش میدهد؟ 

یادرست روی صفر یخ زده وچهارراه را باراننده های متعجب وعصبانی پر میکند.

درجمع اصحاب رسانه عزیزی تعریف میکرد که مهمانان رسانه ای خارجی را از فرودگاه به هتل همراهی مینمودم که سر یک چهارراه همان اتفاق عجیب افتاد وراننده مجبور به ترمز شدید شد.مهمانان با تعجب پرسیدند چطور این اتفاق بوجود میاید آیا سیستم کامپیوتری ایراد پیدا کرده؟وقص الهذا

اگر کسی رامیشناسید که زورش به این سازمان میچربد لطفا اقدام نموده وجمعی را دعای گوی خود نمایید.


کلمات کلیدی:
نادان تر کیست
ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٦  

سوال چند گزینه ای!

کدام راننده نادان تر است؟

الف

١-کسی که باچراغ خاموش درشب بارانی رانندگی میکند.

٢-کسی که بدون زنجیر چرخ وبخاری درجاده برفی قصدتردددارد.

٣-کسی که درخط سرعت اتوبان پنچرگیری میکند.

۴-کسی که درخط سرعت اتوبان باسرعت۶٠ حرکت مینماید.

ب

١-کسی که سرعت مطمئنه را رعایت نمیکند.

٢-کسی که فاصله ایمن رانمی داند.

٣-کسی که فاصله ایمن رامیداند ولی رعایت نمیکند.

۴-کسی که بستن کمربند ایمنی راعار میداند!

ج

١-کسی که یکی از نزدیکانش بدلیل نبستن کمربند ایمنی فوت نموده ولی باز هم کمربند را نمیبندد.

٢-کسی که پدرش به علت نداشتن کلاه ایمنی ضربه مغزی وفلج شده ولی اوهم کلاه ایمنی رااستفاده نمیکند.

٣-کسی که فکر میکند حادثه فقط برای دیگران است.

۴-کسی که بخاطر نداشتن بیمه متحمل حبس گردیده ولی مجددا بدون داشتن بیمه رانندگی میکند.

ف

............وغیره.

مثالهای نادانهارا برایم بفرستید .متشکرم


کلمات کلیدی:
زنون وهمشهری مسافر
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٢  

ضمیمه همشهری مسافرسابقامطالب فنی ترافیکی وایمنی را مدنظر داشت.ولی مدت مدیدی است که به تریبون اقدامات شهرداری تهران تبدیل شده ورسالت خودرا.......

معذالک گاهاناخنکی هم به مطالب مهم میزند.

ازجمله این مطالب اشاره به لامپ زنون وخطرات آن میباشد.این لامپهای خطرناک به راحتی قابل دیدن میباشند ولی معلوم نیست چرا باوجود ممنوع بودن آنها »پلیس اقدام عملی برای جلوگیری از تردد آنها نمیکند.بهتر است قبل ازهمه گیرشدن این خلاف خطرناک اقدام فوری وشدیدی انجام پذیرد.


کلمات کلیدی:
جریمه وخواجه
ساعت ۱:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۱  

هر قدر راننده خوبی باشی باز هم نقطه ضعف داری.تو اتوبان خلوت نزدیک ظهر با سرعت مجاز واتومبیل مدل بالا که حرکت کنی "سربازی که حوصله اش سر رفته شمارا متوقف میکند تا مدارک شمارا کنترل کند.کارت ماشین/بیمه/معاینه/کمربند ایمنی/گواهینامه......!این یکی ایراد دارد!۴ماه ازاعتبارش تموم شده/یک برگ جریمه وحرکت مجدد با کمی اتلاف وقت پیش بینی نشده.در همین حال یک موتور سوار بایک نفر  مسافر خردسال بدون کلاه ایمنی درخط وسط اتوبان با سرعت کم ونگاه بی حوصله سرباز به آن دونفر!!!.........خواجه درفکر نقش ایوان است.


کلمات کلیدی:
کندروها
ساعت ۱:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢٢  

راننده های کندرو که درآخرین خط سمت چپ عرصه را بر همه تنگ میکنند معمولا خود نیز قربانی یک راننده کم دقت میشوند.با وجود قانون منع رانندگی با سرعت کم ،تا بحال شنیده نشده که راننده ای را به این دلیل جریمه نموده باشند.جالب تر این که کمتر رانند ه ای از خلاف بودن این امر اطلاع دارد!!!متاسفانه آموزش وامتحان رانندگی به موارد کم خطر مثل پارک دوبل و تنظیم آیینه اهمیت ویژه ولی چگونگی رانندگی در جاده ،فاصله ایمن،سبقت نابجا ،خطر رانندگی بدون چراغ ولاستیک بدون عاج وبرف پاک کن وبخاری و....... عملا هیچ آموزشی  داده نمی شود.(اینها تصورات شخصی من میباشد تا نظر شما چه باشد).ولی بهتر است فکری برای این جماعت کندرو خطرناک بشود.


کلمات کلیدی:
کودکان
ساعت ٧:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢۱  

کودکان درمعرض صدمات شدیدتری نسبت به بزرگسالان هستند.

در آغوش گرفتن آنهاباوجود تخلیه روانی محبت بزرگان خطر آسیب زدن به آنهارا چند برابر مینماید.

اگر عاقلانه حساب کرده وازاین محبت خاله خرسه صرف نظر نماییم بنفع هر دوطرف  گام برداشته ایم.

مطلب کودکان را در وبلاگ خوب حامیان سفر ایمن حتما مطالعه فرمایید.


کلمات کلیدی:
جاده چالوس
ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٢۱  

مرگ یک هموطن بدلیل ترافیک جمعه١٧/٢/٨٩ جاده چالوس بسیار ناراحت کننده بود.این اولین وآخرین مورد نخواهد بود مگر اینکه چاره این کار را پیدا کرد.

علت اصلی ترافیک مزبور نه بدلیل ازدیاد اتومبیل بلکه بدلیل عدم هماهنگی نیروهای راهور در یک طرفه نمودن این جاده میباشد.در حالیکه اتومبیلهابدلیل یکطرفه بودن جاده در دوخط حرکت مینمایند در بعضی نقاط پلیس همه را به یک خط هدایت مینماید!!!موج ترمز بوجود آمده وخروج کند اتومبیلها ازاین نقطه تا چند کیلومتر عقب تر را تحت الشعاع قرار داده وباعث تراکم بیش از حد میشود.تعدای راننده خود خواه بدون در نظر گرفتن حق دیگران از کناره های خاکی اقدام به رانندگی کرده وبعلاوه خاک خوراندن به سایرین باعث گره ترافیکی بیشتری میشوند.جالب اینجاست که پلیس نه تنها این خلاف را ندیده میگیرد بلکه راه را برای این جماعت خلاف کار باز مینماید!!شماتت سرنشینان اتومبیل های مودب که تو هم از خاکی برو اعصاب راننده را بیشتر به هم میریزد.

وجودجشنواره گلهای لاله آسارادر این ترافیک کاملا مشهود بودوپلیس های مستقر درآنجا عملا کنترل جالبی انجام نمیدادند.واین یکی دیگر ازگلوگاههای کند کننده ترافیک دراین روز بود.

عدم خلاف دراین جاده میتواند گره گشای این ترافیک باشدونیازی به یک طرفه کردن آن نمیباشد.


کلمات کلیدی:
جرم وجریمه
ساعت ۱:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۸  

خلاف رانندگی به صورت عجیبی در وجود مردم نفوذ نموده بطوریکه اگر از کنار گود نگاه کنیم بنظر میرسدقوانین رانندگی بجز درحضور پلیس ارزشی ندارند.(وگاهی درحضورپلیس)

مردم دائما خلاف میکنند تازمان را به نفع خود ودربعضی موارد به ضرر دیگران کوتاه کنند.حال این زمان بدست آمده چقدر بدردکسی میخورد مشخص نیست.

یکی از عوامل خلاف متناسب نبودن نوع جریمه با آن وکم بودن هزینه مالی آن میباشد.

در سفری به نخجوان متوجه عدم خلاف رانندگان خواهید شدوعلت اصلی آن جریمه بسیار سنگین در این کشور است.

جادارد تا مسئولین کشور ما نیز به این مهم توجه فوری داشته باشند.


کلمات کلیدی:
200003
ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٢۱  

مسئولین محترم راهور با اعلام شماره مزبور خواهان اعلام نظرات سایر مردم در موردمسائل ترافیکی شده اند که جای بسی تشکر دارد بنا براین:

١-تجربیات ماموران راهور بیشترمورد توجه قرار بگیرد.

٢-آموزش وامتحان رانندگی بادقت ووسواس بیشتر بخصوص درمورد مسائل تصادف ساز مدنظر قرارگیرد.آموزش وامتحان  فاصله ایمن ٢ثانیه،حرکت بین خطوط ،حرکت ازسمت راست ،کنترل سرعت مطمنه،خطرات توقف نابجا،خطرات سرعت کم،خطرات وسیله داری انواع عیب،ومواردی از این قبیل بیشتر از پارک دوبله وتنظیم آیینه مورد توجه قرار گیرد.

٣-باوجود قربانیان نه چندان زیادمواردجنایی،روزنامه ها هرروزاین موارد را با آب وتاب فراوان به چاپ میرسانند.ولی باتوجه به قربانیان چندین برابری حوادث رانندگی هیچ مورد خاصی مورد موشکافی ومطلع نمودن مردم از علت حادثه به چاپ نمیرسد.

همه مردم ممکن است هر ازچند گاهی با مسئله خاصی در گیر شوند مانند  عروسی،مسافرت ، بیماری ،سرقت وامثال آن،ولی همگان هرروز درگیر مسائل ترافیکی میباشند ،بنابراین چاپ مسائل ترافیکی وآگاهی از چگونگی رانندگی ایمن میتواند راه کار جالبی باشد.

۴-فشار مداوم نیروی پلیس وجرایم سنگین تا حدزیادی میتواند خلاف های معمول را کاهش دهد.(انظباط رانندگی)

۵-برچیدن تابلوهای غیر ضروری میتواند عاملی برای کم کردن خلاف عادی شده در بین مردم باشد.

۶-فشار مردم توسط پلیس به ایمن ساختن اتومبیلهای تولیدی داخلی ادامه داشته باشد

٧-استاندارد نمودن جاده ها میتواند عاملی برای درست راندن ودر نتیجه کم کردن حوادث نیز باشد.

٨-همه این موارد میتواند عامل فرهنگ ترافیک باشد.

 


کلمات کلیدی: